Música-ESO.

MESURES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS D’ESO I ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA.
Per a la convalidació de l'assignatura de música o l'assignatura optativa per part de l'alumnat que compagina els estudis d'ESO i EP de Música, annexen la normativa.
El model de sol.licitud és:

https://ceice.gva.es/documents/162640733/369137781/06-OR_ANNEX+I_ORDRE+Sol%C2%B7licitud+convalidaci%C3%B3+i+exempci%C3%B3+M%C3%9ASICA_rev_Sol%C2%B7licitud+web_curs+2023-2024.pdf/e0fe8055-44a1-fc89-d002-4648e8ab1853?t=1694430330442

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció.

230908_Instruccions de procediment_Música_Annex I

Descarregar