ABP LA TAULA PERIÒDICA: EL TEATRE DE LA QUÍMICA

La taula periòdica: el teatre de la Química

En aquest projecte se li dona protagonisme a la matèria de Física i Química i la Taula periòdica.

S’elaboren diversos productes que tenen com a eix diferents elements de la taula periòdica (p.e. el liti, el sodi, el ferro...)

Els resultats finals es poden plasmar (en funció dels interesos de l'alumnat) en:

Vídeo. Realització i edició d’un vídeo en què l’alumnat interpretava, a través de personatges que simbolitzaven els elements de la taula periòdica, una breu història on s’explicaven les propietats dels diferents elements.

Fitxa. Elaboració d’una fitxa individual de cada alumne on aparega el nom d’un element i dibuixar algun objecte o ser viu en què hi apareguera.

Taula periòdica. Es confecciona la taula periòdica a partir de les fitxes dels elements.

Com a conclusió d’aquest projecte podem dir que es treballa una matèria tantes vegades «aspra» per a l’alumnat d’una manera transversal amb la implicació de tots els departaments participants i realment, tot plegat, esdevenint un meravellós teatre de la Química.

teatre quimic

Dossier d'activitats

Murals col·laboratius confeccionats per l'alumnat