ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

Tota la comunitat educativa està convocada a participar dijous 23 de novembre en les eleccions per a la renovació i constitució del consell escolar del centre.

Teniu tota la informació sobre el procés d'eleccions a consells escolars de centres al web de Conselleria.