PROJECTE DIGITAL. FEM MEMÒRIA

Projecte Digital - dates importants

Curs 2012-13:  Arranca el projecte digital de manera experimental a 1er de l'ESO.

Curs 2013-14: A més de 1er d'ESO, s'estén l'ús de l'ordinador a 2on.

Curs 2016-17: L'IES Joan Coromines implanta l'ús de la plataforma digital en tots els nivells d'ESO.

Curs 2016-20: L'IES Joan Coromines  aprofita la seva experiència amb el  Projecte Digital per superar el confinament pel  COVID estudiant des de casa.

i seguim innovant...

NX.VHPEB.005-01