Avaluació de context

Famílies de l’Alumnat de 4ESO, 2BAT i 2 FPB

La famílies de l’alumnat dels nivells citats, disposa de tota la informació sobre la protecció de dades que els seus fills proporcionaran en l’avaluació de context que realitzaran en el centre sota la coordinació dels tutors i tutores. En el següent enllaç disposen de tota la informació:

Document per a les famílies