Periòdics en arxiu

PERIÒDICS TRIMESTRALS DE "EL CLIP"

Vols disposar d'una còpia del resum trimestral del nostre periòdic?

Pots descarregar-la seleccionant el número que vulgues.

Gràcies per llegir-nos!

CURS

17-18

CURS

18-19

num6

CURS

19-20

confinament

CURS

20-21

biblioteca
biblioteca

Durant el curs escolar, no vam tenir biblioteca i per això no es van resumir trimestralment les publicacions. Pensàrem millor en una única recopilació anual i els exemplars de la qual trobareu a la biblioteca, que ja està oberta en el curs 21-22.

CURS

21-22