PROTOCOL DE CONVIVÈNCIA

PROTOCOL DE CONVIVÈNCIA

L’Equip de Convivència està format per un grup de professors/ professores, encarregats/ encarregades de supervisar la convivència al centre.

Quines són les seues funcions?

  1. Donar resposta ràpida a les situacions que ho requerisquen de violència verbal o física que es done diàriament al centre.
  2. Donar resposta a l’alumnat que ho sol·licite per problemes de convivència: assetjament, conductes  racistes, xenòfobes, sexistes i violentes.

Cóm podem sol·licitar la seua ajuda?

  1. Mitjançant el tutor/tutora, o qualsevol professor/professora. També pots anar directament a parlar amb un membre de l´equip de convivència.
  2. També pots anar directament a parlar amb un membre de l´equip de convivència.
  3. Sol·licitud online a la bústia de convivència de la pàgina web del centre. 

Qué ocurreix a continuació?

L’equip de convivència es posarà en contacte amb vosaltres per acordar una cita.