TRANSPORT ESCOLAR ESO

IES ALBAL

CURS 2019-20 TRANSPORT ESCOLAR

ALUMNAT ESO BENIPARRELL

MATI

7:35 BENIPARRELL- ALBAL

ALUMNAT 2n/3r/4t ESO

12:45 ALBAL- BENIPARRELL

(De dilluns fins dijous)

ALUMNAT 2n/3r

12:45 ALBAL- BENIPARRELL

(Divendres)

ALUMNAT 2n/3r/4t ESO

14:40 ALBAL- BENIPARRELL

(De dilluns fins dijous)

ALUMNAT 4t ESO

* El mateix autobús que porta als alumnes de 4t recollirà als alumnes de 2n i 3r ESO dilluns, dimarts i dijous.

VESPRADA

14:45 BENIPARRELL- ALBAL

(Dilluns, dimarts i dijous)

ALUMNAT 2n/3r

17:20 ALBAL- BENIPARRELL

(Dilluns, dimarts i dijous)

ALUMNAT 2n/3r

La Direcció

TRANSPORT ESCOLAR SETMANA D’ACOLLIDA

IES ALBAL

CURS 2020-21 TRANSPORT ESCOLAR

ALUMNAT ESO BENIPARRELL SETMANA D’ACOLLIDA

7 SETEMBRE ACOLLIDA 3r ESO

EIXIDA BUS BENIPARRELL

PRESENTACIÓ IES ALBAL

9:45

10:00-12:00

8 SETEMBRE ACOLLIDA 2n ESO

EIXIDA BUS BENIPARRELL

PRESENTACIÓ IES ALBAL

9:45

10:00-12:00

10 SETEMBRE ACOLLIDA 4t ESO

EIXIDA BUS BENIPARRELL

PRESENTACIÓ IES ALBAL

9:15

9:30-11:30

Albal, 4 de setembre de 2020 La Direcció

NOUS LLISTATS BATXILLERAT

Aquesta distribució de cada grup en subgrups és la distribució que s'ha de seguir el dia de l'acollida. Si es detecta qualsevol incidència a les llistes, l'alumne/a li ho comunicarà directament al tutor eixe dia. A partir del dia 14, el tutor farà els ajustos que considere oportú a la configuració dels subgrups. La configuració del grup-classe està tancada, no n'hi ha possibilitat de canvi de grup.

LLISTATS ESO

Publiquem els llistats amb la distribució de l'alumnat en grups i subgrups. L'alumnat el dia de la presentació del curs ha de saber a quin grup i/o subgrup pertany per tal de fer més efectiva l'acollida. El dia de l'acollida serà l'alumne qui haurà de transmetre directament al tutor/a qualsevol errada o incidència que es detecte. El professorat tutor farà les gestions necessàries a partir del dia de l'acollida. (No apareixen en les llistes els grups de 2n A, 2n PAC, 3r PMAR i 4t PR, configurats pel Departament d'Orientació)