Aneu a la barra d'eines

PROJECTES DEL CENTRE

PROJECTES DEL CENTRE

 • Biblioteca. Coordina Mª Jesús Yago i Vicent Aracil
 • PAM. Coordinen Jesús Mollà, Cristina Peris i Departament Orientació.
  • Transició de l’Educació Primària a l’Educació Secundària. Coordina Silvia  Martín, Cristina Peris i Javi Rubio.
  • Comissió Convivència. Coordinen Jesús Mollà, Cristina Peris, Silvia Martín,  Javi Rubio i Departament Orientació.
  • Programa d'acompanyament Comissió Convivència. Coordinen Jesús Mollà, Silvia Martín, Cristina Peris i Rosa Parra (DO).
  • Aula de Convivència. Coordina Jesús Mollà.
  • 1r-2n ESO Àmbits-Codocència Coordina Cristina Soler, Silvia Martín, Jesús  Mollà, Cristina Peris i Depart. Orientació.
  • Projecte «Imagina ALBAL» (alumnat amb risc d’exclusió social, absentistes,  alumnat expulsat 1rrESO) Coordina Jesús Mollà, Silvia Martín, Cristina  Peris, Depart. Orientació i Educador (Pedro).
   • Actuació Col·lectiu Parke
   • Projecte Expulsats
  • Programa Integra 2n K (PAC). Coordina Silvia Martín, Departament  Orientació, Javi Rubio, Ismael Cervera i Empar Hernández.
  • PAE (Programa d’acompanyament escolar). FSE 1r i 2n ESO Coordina  Depart. Orientació i Cristina Peris.
  • Aula PASE (alumnat nouvingut al sistema educatiu espanyol/valencià).  Depart. Valencià/Castellà/Francés i Depart. Orientació.
  • PMAR (Programa de millora de l'aprenentatge i el rendiment). Coordina  Depart.Orientació, Laura Esparcia i Cristina Peris.
  • PR4 (Programa de Reforç 4t ESO). Coordina Coordina Depart.Orientació ,  Laura Esparcia i Cristina Peris.
  • PELE (Programa d'ensenyament Plurilingüe). Coordina Cristina Peris i Lucia  Puchalt.
  • Pla Lector. Coordina Jesús Mollà, Cristina Peris, Mª Dolores Mondéjar,  Porfirio Martínez i Empar Hernández.
  • Programes d'Innovació (ABP. Treball per projectes. Treball Cooperatiu.  Paissatges d’aprenentatge). Coordina Cristina Peris i Cristina Soler. -
  • Programa d’absentisme escolar. Coordina Jesús Mollà.
  • Equip de mediació. Coordina Jesús Mollà, Mila Salort i Laura Cantos.
  • Programa Pigmalió/Uno a Uno i Aula Seguiment. Coordina Ana Martínez,  Cristina Soler i Departament d'Orientació.
  • Tutoria individualitzada. Coordina Ana Martínez, Cristina Soler i  Departament d'Orientació.
  • Tutoria Compartida (Co-tutors). Coordina Jesús Mollà, Silvia Martín i  Departament d'Orientació.
  • Escola de Pares i Mares. Coordina Depart. Orientació i Cristina Peris. - Projecte Aprenentatge-Servei (2n PAC i 1r Alumnat amb problemes  conductuals). Coordina Silvia Martín, Jesús Mollà, Ismael Cervera, Vicky  Royo, Empar Hernández i Pedro.
  • Projecte Ecoauditoria IES ALBAL. Projecte 50/50 IES ALBAL: Aprenent a ser  ciutadans sostenibles. Coordina Paqui Hervás, Amparo Caballer, Julian  García i Cristina Peris.
  • Pla d'Internacionalització IES ALBAL. (Programes Europeus KA 1 i KA 2).  Coordina Carmen Martín, Lucia Puchalt, Cristina Peris, Ximo Guerola i  Israel Alos.
  • Projecte AMT (Aula mòbil de tablets). Coordina Vicent Aracil.
  • Projecte Google Suite. Coordina Vicent Aracil.
  • Programa de Difusió IES ALBAL.
   • Pàgina web iesalbal.es. Coordina Jennifer Pastor.
   • Pantalla TV hall entrada. Coordina Vicent Aracil.
   • APP Famílies Mòbil. Coordina AMPA i Cristina Peris.
   • Twitter IES ALBAL-Instagram. Coordina Cristina Peris i Laura  Esparcia.
   • Telegram (Canal de difusió). Coordina Cristina Peris.
 • Formació en centres. Coordina Cristina Soler i Cristina Peris.
 • Pla d'Acció Tutorial. Coordina Javi Rubio, Laura Esparcia i Departament  Orientació.
 • Pla d'Atenció a la Diversitat. Coordina Departament Orientació.