PROJECTES DEL CENTRE

PROJECTES DEL CENTRE

 • Biblioteca. Coordina Mª Jesús Yago i Vicent Aracil
 • PAM. Coordinen Silvia Martín, Cristina Peris i Departament Orientació.
  • Transició de l’Educació Primària a l’Educació Secundària. Coordina Silvia  Martín, Cristina Peris i Anna Peris.
  • Comissió Convivència. Coordinen Porfirio Martínez, Cristina Peris, Silvia Martín, Anna Peris i Departament Orientació.
  • Aula de Convivència. Coordina Silvia Martín i Porfirio Martínez.
  • 1r-2n ESO Àmbits-Codocència Coordina Cristina Soler, Silvia Martín, Porfirio Martínez, Cristina Peris i Depart. Orientació.
  • Projecte «Imagina ALBAL» (alumnat amb risc d’exclusió social, absentistes,  alumnat expulsat 1rESO) Coordina Porfirio Martínez, Silvia Martín, Cristina  Peris, Depart. Orientació i Educador (Pedro).
   • Actuació Col·lectiu Parke
   • Projecte Expulsats
   • Actuacions educadors al centre
  • Programa Integra 2n K (PAC). Coordina Silvia Martín, Departament  Orientació, Anna Peris  i Empar Hernández.
  • PAE (Programa d’acompanyament escolar). FSE 1r i 2n ESO Coordina  Depart. Orientació i Cristina Peris.
  • Aula PASE (alumnat nouvingut al sistema educatiu espanyol/valencià).  Depart. Valencià/Castellà/Francés i Depart. Orientació.
  • PDC (Programa de Diversificación Curricular). Coordina  Depart.Orientació, Ana Hernández i Cristina Peris.
  • PEPLI i PEPLI+ (Programa d'ensenyament Plurilingüe). Coordina Porfirio Martínez, Geni Cerveró, Silvia Martín, Cristina Peris, Depart. Orientació, coordinadors ESO i Equip PEPLI+ (Carmen Berbegal) .
  • Pla Lector. Coordina Cristina Peris, Mª Dolores Mondéjar i Àngela Busó.
  • Projectes d'Innovació PIIE. Coordina Silvia Martín, Cristina Peris i Cristina Soler.
  • Programa d’absentisme escolar. Coordina Silvia Martín.
  • Equip de mediació. Coordina Silvia Martín, Porfirio Martínez, Patricia Portales, Noelia Chico i Samuel Benavent.
  • Programa Pigmalió. Tutoria individualitzada Coordina Ana Martínez, Bridgie
   Nick i Departament d'Orientació.
  • Escola de Pares i Mares. Coordina Depart. Orientació i Cristina Peris.
  • Projecte Aprenentatge-Servei (2n PAC i 1r Alumnat amb problemes  conductuals). Coordina Silvia Martín, Porfirio Martínez, Vicky  Royo, Empar Hernández i Pedro.
  • Projecte Ecoauditoria IES ALBAL. Projecte 50/50 IES ALBAL: Aprenent a ser  ciutadans sostenibles. Coordina Carmen Berbegal, Samuel Benavent, Amparo
   Caballer, Julian García i Cristina Peris.
  • Pla d'Internacionalització IES ALBAL. (Programes Europeus). Coordina Pablo Icarán, Carmen Berbegal i Cristina Peris.
  • Projecte AMT (Aula mòbil de tablets). Coordina Vicent Aracil i Jennifer Pastor.
  • Projecte Microsoft 365. Coordina Vicent Aracil i Jennifer Pastor.
  • Programa de Difusió IES ALBAL.
   • Pàgina web iesalbal.es. Coordina Jennifer Pastor.
   • Pantalla TV hall entrada. Coordina Vicent Aracil.
   • APP Famílies Mòbil. Coordina AMPA i Cristina Peris.
   • Twitter IES ALBAL-Instagram. Coordina Cristina Peris i Silvia Martín.
   • Telegram (Canal de difusió). Coordina Cristina Peris.
 • Formació en centres. Coordina Cristina Soler i Cristina Peris.
 • Pla d'Acció Tutorial. Coordina Anna Peris, Ana Hernández i Departament  Orientació.
 • Pla d'Atenció a la Diversitat. Coordina Departament Orientació.