PROJECTE KAGAN

PROJECTE KAGAN

Durant els últims anys, ha anat creixent el malestar i preocupació del claustre de l’IES Albal davant dels mals resultats dels alumnes. Els percentatges de suspesos són cada vegada majors i, lligats a ells, trobem la creixent desmotivació i el cadavegada major desinterés de l’alumnat davant les diferents matèries. Són diversos els projectes i programes amb els quals compta l’IES per a intentar fer front a aquesta realitat, però moltes vegades un factor que no es té en compte, i que és fonamental per a la millora de la pràctica docent, és la pròpia motivació del professorat, que moltes vegades no veu compensat el seu esforç amb els mals resultats dels seus alumnes i que moltes vegades es veu superat pel clima de descontent a la seua classe. La suma de tots aquests factors ens ha decidit a iniciar una renovació pedagògica a l’IES, amb el compromís de realitzar-la de forma conjunta des dels diferents departaments i amb una voluntat de continuitat, que implica no sols la nostra formació actual, sinó també la d’aquells companys que es vagen incorporant al centreen els pròxims anys.L’IES Albal es proposa millorar la qualitat de les interaccions a l’aula a través del mètode d’aprenentatge cooperatiu iniciat ja fa més de 30 anys pel Dr. SpencerKagan i hui practicat amb èxit a nombrosos països. La nostra finalitat és que els docents conegam i pugam utilizar eines metodològiques que ajuden a gestionar millor l’aula i que milloren la pràctica docent. El projecte d’implantació de la metodologia d’aprenentatge cooperatiud’Spencer Kagan està dissenyat per a aconseguir assolir els següents objectius:

1- Beneficis per als alumnes:

- Millorar els seus resultats acadèmics

- Donar impuls a les seues destreses socials.

- Desenvolupar el seu carácter

- Aconseguir la seua total inclusió.

- Estimular la gama d’intel.ligències múltiples.

- Millorar la seua autoestima

- Previndre “l’abandonament psicològic” a l’aula.

2- Beneficis per als docent

- Impulsar la seua reconversió profesional

- Facilitar-li el treball amb un conjunt d’estratègies d’instrucció i eines operatives que faciliten la gestió de l’aula i l’enganxament de l’alumne.

3- Beneficis per al Centre Educatiu

-Renovar i implantar una nova metodologia de forma conjunta des delsdiferents departaments.

-Possibilitat i millorar el treball en equip.

-Responsabilitzar individualment a l’alumnat en les seues activitats

-Aconseguir la igualtat i increment de partcipació.-Disminuir les incidències disciplinàries.