LAPICES BAT

ARTÍSTIC, CIENTÍFIC I SOCIAL

Per a què serveix?

El batxillerat té com a finalitat la formació general de l'alumnat.

A més li permetrà continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional específica de grau superior.

Cóm puc accedir?

Als estudis del batxillerat pot accedir l'alumnat que estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

En què consisteix?

El batxillerat forma part de l'educació secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants han de cursar generalment a partir dels setze anys d'edat.

El batxillerat es desplega en tres modalitats:

  • Arts ( No es fà en IES Albal)
  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials

Generalitat Valenciana - Batxillerat

MARC HORARI BATXILLERAT

1er BAT

horari 1bat mati

1er BAT Vesprada

horari 1bat vesprada

2n BAT Matí

horari 2bat mati

2n BAT Matí

horari 2bat vesprada