Excursió Arcade

VISITA AL MUSEU DEL VIDEOJOC

El departament d’informàtica la setmana pasada va realitzar una visita al Museu del Videojoc d’Ibi, amb els grups de 1er i 2n de batxillerat. El museu del Videojoc d’Ibi és el primer gran Museu del Videojoc d’Espanya. En ell es poden trobar més de 300 equips informàtics, recorrent la increïble història dels videojocs des dels anys 60 fins a l’actualitat, descobrint autèntics videojocs mítics restaurats i conservats en perfecte estat original.

Els alumnes gaudiren molt amb els tallers i jugant als jocs de les màquines arcade.

IES ALBAL SOLIDARI

VISITA AL MUSEU DEL VIDEOJOC

El departament d’informàtica la setmana pasada va realitzar una visita al Museu del Videojoc d’Ibi, amb els grups de 1er i 2n de batxillerat. El museu del Videojoc d’Ibi és el primer gran Museu del Videojoc d’Espanya. En ell es poden trobar més de 300 equips informàtics, recorrent la increïble història dels videojocs des dels anys 60 fins a l’actualitat, descobrint autèntics videojocs mítics restaurats i conservats en perfecte estat original.

Els alumnes gaudiren molt amb els tallers i jugant als jocs de les màquines arcade.

CAMPANYA SOLIDARIA

VISITA AL MUSEU DEL VIDEOJOC

El departament d’informàtica la setmana pasada va realitzar una visita al Museu del Videojoc d’Ibi, amb els grups de 1er i 2n de batxillerat. El museu del Videojoc d’Ibi és el primer gran Museu del Videojoc d’Espanya. En ell es poden trobar més de 300 equips informàtics, recorrent la increïble història dels videojocs des dels anys 60 fins a l’actualitat, descobrint autèntics videojocs mítics restaurats i conservats en perfecte estat original.

Els alumnes gaudiren molt amb els tallers i jugant als jocs de les màquines arcade.

25 N

25N DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El 25 de novembre es celebra el Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones. L’ IES Albal ha volgut commemorar aquest dia, tot l’alumnat del centre a participat en la realització d’un mural a l’institut.

XERRADA CIBERSEGURIDAD

Xerrada per a mares i pares

"Ni els nostres fills saben tant d'Internet, ni és tan complicat protegir-los"

Estimades mares i pares,

Com sabeu, els nostres fills viuen envoltats de tecnologies que els obren les portes a un món de coneixements i diversió, però també de riscos i perills. Ells són el que es coneix com a "nadius digitals" ja que utilitzen la tecnologia com quelcom natural el que els fa creure's experts i infravalorar els seus perills.

Per això, el Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana, CSIRT-CV, ha posat en marxa Pla Valencià de Capacitació en Ciberseguretat, que centra gran part de les seues accions en la formació i conscienciació als col·lectius amb major probabilitat de ser víctimes d'amenaces online, com és el cas dels adolescents.

En ocasions, pares i educadors ens enfrontem al repte d'ajudar-los a utilitzar el mòbil amb responsabilitat, o a navegar per Internet de forma segura, tasca per a la qual no sempre estem preparats.

Com a part d'aquest pla, entre altres activitats CSIRT-CV us convida a la xerrada ONLINE el dimecres 16 de novembre a les 18 hores dirigida a totes les mares i pares d'alumnes d'aquest centre escolar.

ENLLAÇ:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRlNTM1NWMtZTJlNC00Yjg5LWIwOTYtMmQ0ZDJlZTBjMTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%220550890a-3e75-4a2d-aaa5-48d8e6583dbf%22%7d

En aquesta sessió d'aproximadament 120 minuts, s'explicaran conceptes bàsics sobre l'ús que li donen els nostres fills a Internet, les paraules que utilitzen en el seu dia a dia, les principals amenaces, les recomanacions necessàries per millorar la seguretat a Internet de la família i els recursos de suport que podeu trobar perquè vosaltres mateixos us senteu més segurs en navegar o utilitzar el mòbil o tablet.

És molt recomanable que acudiu a aquesta xerrada ja que tindreu ocasió d'entendre com podeu ajudar els vostres fills, a més de plantejar dubtes i preguntes i comprovar que ni els fills saben tant com creuen ni és un món tan complicat.

Aprofitem per informar-vos que a més, durant aquesta mateixa setmana, els alumnes de 2n d'ESO i els docents del centre participaran en altres sessions formatives, amb una base comuna, però amb enfocament i format diferents.

Matrícula 22-23

MATRÍCULA 2022-2023
Atés que l'opció de matrícula en Telematricula.es no completa la matrícula, IES ALBAL matricularà a tot l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius a través del següent correu electrònic:
matricula@iesalbal.es

En la pàgina web de l'institut iesalbal.es trobaran les instruccions i els formularis per a descarregar, emplenar i enviar al correu dalt esmentat juntament amb tota la documentació a aportar. 

 Els períodes de matrícula són els següents:

- ESO des del 19 al 24 de juliol de 2022
- Batxillerat des del 22 al 28 de juliol de 2022
- Cicles Formatius des del 21 al 28 de juliol de 2022


___________________________________________________________________________________________________________


Dado que la opción de matrícula en Telematricula.es no completa la matrícula, IES ALBAL va a matricular a todo el alumnado que ha participado en el proceso de admisión de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos a través del siguiente correo electrónico:
matricula@iesalbal.es

En la página web del instituto iesalbal.es encontrarán las instrucciones y los formularios para descargar, cumplimentar y enviar al correo arriba mencionado junto con toda la documentación a aportar.

Los periodos de matrícula son los siguientes:

-	ESO desde el 19 al 24 de julio de 2022
-	Bachillerato desde el 22 al 28 de julio de 2022
-	Ciclos Formativos desde el 21 al 28 de julio de 2022

Formularis

INFORMACIÓ SORTEIG BATXILLERAT

25N DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El 25 de novembre es celebra el Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones. L’ IES Albal ha volgut commemorar aquest dia, tot l’alumnat del centre a participat en la realització d’un mural a l’institut.

INFORMACIO-SORTEIG-22-23