PROGRAMES EUROPEUS

PROGRAMES EUROPEUS

PADLETS INTERCANVIS CURS 2023-24

Els programes europeus Erasmus + i prèviament Comenius tenen com a objetiu millorar la qualitat de l'ensenyament Infantil, Primària i Secundària en els centres de tota Europa.
Ofereixen als professionals i alumnat d'aquests nivells oportunitats de Mobilitat per a l'Aprenentatge, amb l'objectiu d'ampliar i millorar el seu desenvolupament professional i educatiu, a més de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d'altres països d'Europa. Mitjançant les Associacions Estratègiques es dóna suport a l'intercanvi de bones pràctiques i criteris d'innovació per a abordar reptes comuns, com l'abandonament escolar o el baix nivell de coneixement bàsic, fomentant els vincles amb el món extraescolar i amb altres àmbits educatius i formatius.

Les Associacions Estratègiques internacionals aborden temes d'interés comú que permeten a les institucions participants col·laborar per a introduir pràctiques innovadores i noves formes de cooperació.

El nostre centre porta una llarga trajectòria en la implementació de programes Europeus.
Aquesta ha estat la nostra experiència al llarg dels anys:

 

lona_timeline_07

A partir del curs 21-22 continuarà la nostra participació en els projectes Erasmus+ a l'haver aconseguit l’acreditació Erasmus per a set anys.