IMAGINA ALBAL

IMAGINA ALBAL

Programa d’atenció socioeducatiu a la diversitat e inclusió per a tots el centres escolars, tant de primària com de secundària del municipi d’Albal. Es tracta d’establir una coordinació real i efectiva entre Educació, Benestar Social i Policia Local i els centres escolars de la població d’Albal.

Objectiu General:

Establir una xarxa de treball multidisciplinar, sent una eïna complementària per tal de detectar i eliminar factors de risc que afecten als NNA, en el seu benestar físic i emocional.

Objectius específics:

-Reduir l'absentisme i fracàs escolar, incrementant la taxa d’escolarització en l’educació postobligatòria.

-Prevenció i tractament de comportament disruptius a l’aula.

-Millorar les habilitats i competències socials de l'alumnat per tal d’afavorir una adequada adaptació socioeducativa.

-Dissenyar i dur a terme accions per previndre i compensar les desigualtats en educació des d’una perspectiva inclusiva.

-Mediació social i cultural per tal d’evitar conflictes