ERASMUS+

ERASMUS+ 


El  programa Erasmus+ 2014-20 s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa comprén tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

KA1

KA1 EDUCACIÓ ESCOLAR:
-WARM (2019- 2021)
-TRAINING + INNOVATION = QUALITY IES ALBAL ( 2016- 2018)
-PROJECTE D'INTERNACIONALITZACIÓ DE L'IES ALBAL (2014-2016)
KA1 FORMACIÓ PROFESSIONAL:
-SSPA (2019-2020)
-DOMÒTICA (2018-2019)
-AUTOMATS SIMATIC (2017-2018)
-BTICNO (2017)