PROJECTE ECOAUDITORIA

PROJECTE ECOAUDITORIA A L'IES ALBAL."Reverdint l'IES ALBAL"

Programa per a potenciar les tres R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar), organització i participació en campanyes mediambientals, impuls a l'hort escolar i aconseguir fer de l'espai escolar un lloc més agradable.

OBJECTIU GENERAL:

Crear consciencia medioambiental entre els alumnes i el personal del centre.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

1. Millorar la competència emocional i les habilitats d'interacció social del'alumnat per aconseguir una major integració socioeducativa.

2. Augment dels espais verds al centre.

VIDEO PROJECTE ECOUDITORIA