INFORMACIÓ PROCÉS DE MATRÍCULA CURS 2021-22

La setmana del 14 al 18 de juny els tutors lliuraran als seus alumnes el full de matrícula per al curs 21-22. Eixe full haurà de ser emplenat i signat per les famílies. El dia 23 de juny, de manera presencial, els alumnes recolliran el butlletí de notes i lliuraran el full de matrícula al seu tutor. La informació concreta de cada nivell la podreu trobar a la WebFamília. Per a més informació, contacteu amb els tutors.

D’altra banda, si han de recuperar alguna assignatura en l’avaluació extraordinària, el tutor els facilitarà la informació de cada matèria i l’horari dels exàmens.

El lliurament de notes de l’avaluació extraordinària serà el 6 de juliol. En el cas de què un alumne no promocione de curs, eixe mateix dia se li donarà el corresponent full de matrícula, que haurà de ser emplenat i tornat al centre el més prompte possible.

La resta de documentació necessària per a formalitzar la matrícula es completarà a setembre.

El curs 21-22 recuperarem la presencialitat en tots els grups i nivells. La configuració dels grups i la distribució de l’alumnat estan supeditats a les indicacions de Conselleria per la situació del covid, a la ràtio i a les tries dels alumnes en la matrícula.

L’alumnat que faça 4t d’ESO, 1r o 2n de Batxillerat haurà d’estar pendent del sorteig que es realitza per a determinar els alumnes que estudien en el torn de matí o en el torn vespertí. El sorteig serà a juliol, després de la publicació de les llistes d’admesos. És molt important consultar de manera regular la web del centre per estar assabentat del funcionament, les convocatòries i les novetats.

Per últim, recordem que el curs 21-22 s’implementa en tots els grups del centre el Projecte d’educació plurilingüe i intercultural, segons la Llei 4/2018, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.