ELS ESPAIS

ELS ESPAIS DEL CENTRE

IMG_20210427_120823

El centre disposa dels següents equipaments:

•    28 aules matèria.

•    4 aules prefabricades
•    3 aules d'informàtica (25 ordinadors)
•    1 biblioteca
•    1 sala  d'usos múltiples
•    2 laboratoris de física i química
•    1 laboratori de biologia
•    2 aules de tecnologia d'ESO i 1r de Batxillerat
•    2 aules de música
•    2 aules de dibuix i 1 aula de dibuix tècnic
•    1 gimnàs
•    1 trinquet i 1 galotxa
•    2 pistes de bàsquet i/o de futbet
•    4 tallers de cicles formatius
•    1 cafeteria
•    1 hivernacle
•    Espai casa conserge (posada en marxa curs 2020-2021)