LAPICES ESO

L'etapa de l'educació secundària obligatòria forma part de l'ensenyament bàsic i té caràcter obligatori i gratuït.

Aquesta etapa educativa té una duració de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat.

Generalitat Valenciana - Educació Secundària Obligatòria

MARC HORARI ESO

1er ESO

Horari 1eso

2n ESO

horari 2eso

3er ESO

horari 3eso

4t ESO

Horari 4eso

PERFIL EXIDA ESO

perfil eixida

PERFIL EXIDA ESO

PROJECTES

PERFIL EXIDA ESO

pdc
PDC2