LAPICES ESO

L'etapa de l'educació secundària obligatòria forma part de l'ensenyament bàsic i té caràcter obligatori i gratuït.

Aquesta etapa educativa té una duració de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat.

Generalitat Valenciana - Educació Secundària Obligatòria

MARC HORARI ESO

1er ESO

Horari 1eso

2n ESO

horari 2eso

3er ESO

horari 3eso

4t ESO

Horari 4eso