PROGRAMA COMENIUS

PROGRAMA COMENIUS

El programa Comenius estava adreçat a atendre les necessitats d'ensenyament i aprenentatge de tots els participants, des d'educació infantil a educació secundària, així com a les institucions o organitzacions que són responsables d'aquesta formació.

Objectius

Millorar la qualitat i incrementar la mobilitat de l'alumnat i personal educatiu.

  1. Promoure associacions escolars de qualitat.
  2. Potenciar l'aprenentatge de llengües estrangeres entre l'alumnat i personal educatiu.
  3. Donar suport a l'ús innovador de les TIC.
  4. Incrementar la qualitat i la dimensió europea de la formació del professorat.
  5. Impulsar la millora dels enfocaments pedagògics i de la gestió escolar.
  6. Facilitar la difusió i valoració dels resultats i productes de projectes i mobilitat.

PROJECTES