Instruccions elecció d’horaris

Instruccions tria horari d’instrument per a tot l’alumnat

Excepció: L’alumnat amb coordinació horària d’instrument als Instituts dels cursos 2n, 3r i 4t d’EP també han d’emplenar l’arxiu HORARI AUTOEMPLENABLE 23-24, indicant les matèries que fan de vesprada al conservatori per tal de poder assignar-los posteriorment l’assignatura de piano complementari. A més a més, cal anotar a les observacions d’este arxiu, el fet de tindre coordinació horària.

La tria d’horaris es realitzarà telemàticament.

A continuació expliquem tot el procediment de manera detallada:

1. Descarregar el document (HORARI AUTOEMPLENABLE-23-24) amb format pdf.

2. Obrir el document amb l’ordinador o tablet, recomanem amb l’ordinador, donat que serà més senzill.

3. Emplenar l’horari amb el nom i cognoms de l’alumne, curs, instrument i telèfon.

4. Emplenar les franges horàries amb les assignatures grupals assignades.

5. Emplenar obligatòriament 3 peticions d’instrument (petició instrument 1, petició instrument 2 i petició instrument 3) en els buits on preferiu la classe d’instrument. Cal observar la disponibilitat de cada especialitat en aquest enllasç:

HORARIS DISPONIBLES PER INSTRUMENTS

6. En cas de fer doble especialitat, indiqueu-ho on es demana, i en cas afirmatiu especifiqueu quina i el curs. Cal recordar que en el cas de doble especialitat s’han d’emplenar un formulari per cadascuna seguint aquestes instruccions.

7. Guardar el document en el dispositiu amb mateix format de PDF (ATENCIÓ: no utilitzeu l’opció “imprimir PDF”, solament serveix la

opció “guardar como…” i en eixe moment, tal i com explica el propi document, cal anomenar l’arxiu amb l’especialitat i nom, exemple: saxojoangarcia.pdf)

8. Enviar el document per correu electrònic a la següent adreça de correu: horaris23-24@conservatoriontinyent.com

9. Els dies 12 i 13 de setembre els professors de cada especialitat elaboraran els horaris d’instrument. Aleshores els pares i mares haureu d’estar pendents perquè se vos telefonarà per a informar-vos de l’horari definitiu. Posteriorment, des del centre s’adjudicarà l’assignatura de Piano Complementari tenint amb compte els horaris de cadascú. A través del nostre canal de Telegram informarem quan estaran publicats aquests horaris a la nostra web.

Si necessiteu recordar els horaris grupals els podeu trobar en aquest enllaç.