Informe Repensem FP.

Informe REPENSEM FP

El CECV, com a màxim òrgan consultiu sobre els afers educatius, no pot situar-se d’esquena als debats actuals sobre la Formació Professional, a la qual deu una atenció igual que la professada pels altres nivells educatius. És per això que, exercint la seua potestat d’òrgan propositiu, organitza una ponència per tal de reflexionar en profunditat, i des d’una posició crítica, a propòsit de la Formació Professional que tenim al nostre entorn i la que aspirem a tenir.

Tal com es recull a l'Informe, aquest document és el fruit d'un treball cooperatiu que ha estat assumit per la ponència específica Repensem l'FP del CECV, un grup de treball que ha aglutinat una representació dels sectors implicats al nostre sistema educatiu.

En el moment que el CECV assumeix el repte de repensar la Formació Professional, es compromet alhora amb aquest debat intens que involucra, com ja s’ha avançat, diversos agents, relacions i nivells d’atenció. Recollint aquest compromís i seguint amb la trajectòria de treball que ha portat fins ara el CECV, tant el simposi de reflexió de novembre 2017 a Altea, com el document resultant de la ponència del CECV Repensem l’FP s’han estructurat a partir d’uns eixos que volen atendre els distints actors i agències implicats en la formació professional en el context del nostre sistema educatiu: l’alumnat, les famílies, els entorns, els centres educatius i la tasca educativa. La focalització en aquests actors no ens porta a obviar aquells eixos del Decàleg del CECV que remeten directament a dimensions d’organització i pràctica educativa: les polítiques, la innovació, l’orientació, la participació i l’ètica, que en aquest cas s’han relacionat i superposat als objectius Europa 2020.

Ponència

Recomanacions