FP

FP

LOGO FP

Els estudis de Formació Professional constitueixen una opció educativa cada vegada més atractiva per a l’alumnat, a causa de la varietat de possibilitats formatives i l’empleabilitat dels títols. A la Comunitat Valenciana, l'FP ofereix un ventall de cicles clàssics i innovadors que pretén donar resposta als necessitats de la comunitat educativa.