Consell Escolar (CECV)

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) és el màxim òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana. 
Com a òrgan de consulta, ha d'intervindre preceptivament en els aspectes i els assumptes que afecten l'esmentada programació general de l'ensenyament. 
Per aquesta mateixa condició de consulta, el CECV, a iniciativa pròpia, podrà elevar a l'Administració educativa propostes en relació amb altres aspectes educatius.
La participació social efectiva es garanteix per mitjà de la representativitat de tots els sectors afectats en la programació general de l'ensenyament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
El CECV també elabora informes i recomanacions a iniciativa pròpia. Els podeu trobar ací baix en els corresponents enllaços.

COEDUCACIÓ
CARTERA DE SALUT
PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓ
LECTURA
REPENSEM L'FP
INFORMES
Decáleg del CECV
INFORME LECTURA
Masclismes quotidians
Informe REPENSEM FP
2030 Una mirada al futur

Contacte

Av. de Campanar, 32

46015 València

Des de la Comunitat Valenciana (gratuït des de telèfon fix):

900 - 20 21 22

Des de qualsevol altre punt d'Espanya:

96 1970152

Fax  961970039

Per a més informació de contacte de la Conselleria polseu ací

Horari

Horari d'atenció al públic 

De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres

 

Consell Escolar

Mapa