Participació

Decáleg del CECV

Decàleg Lectura Fàcil

Decàleg Lectura Fàcil

El document del Decàleg va més enllà de la realització de recomanacions a l'Administració educativa, parteix de la comunitat educativa i es dirigeix envers ella mateixa oferint un conjunt de mesures encaminades a la millora del sistema educatiu a partir de l'establiment dels objectius estratègics.

Aquestes mesures o propostes d'acció s'han desglossat en indicadors que pretenen servir de guia de reflexió i anàlisi sobre l'estat de la situació en cadascun dels eixos del Decàleg perquè cada centre educatiu i la resta de parts d'interessades puguen revisar la seua pràctica a partir dels indicadors. Així, després de l'anàlisi d'aquells eixos que interesse revisar, es disposarà de la informació necessària per a concretar les seues àrees prioritàries de millora i, per tant, la possibilitat de proposar mesures concretes d'acció per a aconseguir-ne l'objectiu.

D'aquesta manera, formulació de mesures i avaluació es converteixen en les dues cares d'una mateixa moneda, i els indicadors són els senyals que marquen el camí del que "hauria de ser", compleixen una funció normativa i una altra de descriptiva, donant idea del resultat que es pretén aconseguir o de l'efecte que s'espera obtenir.

Per al disseny dels indicadors s'ha tractat de crear i seleccionar aquells que s'han considerat rellevants, pertinents, viables, concrets, verificables i factibles.

Rellevants i pertinents no solament respecte a l'objectiu del que parteixen sinó amb les dimensions que es consideren fonamentals com a paradigmes del sistema educatiu que es persegueix.

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, màxim òrgan consultiu del sistema educatiu valencià ha celebrat aquest cap de setmana al Teularet en Enguera un ple que marca les línies prioritàries d'actuació per a l'èxit escolar i que ha comptat amb la presència de 35 representants de la comunitat educativa. A l'obertura de l'acte assistia el conseller d'Educació, Cultura, Investigació i Esport, Vicent Marzà.

Amb el nom de "Encontre per al diàleg", al ple s'ha constituït en grups de debat on els representants han aportat idees i propostes per al èxit escolar. Les conclusions adoptaran forma de decàleg i seran compartides amb representants de tots els partits polítics presents en les Corts Valencianes. La trobada respon a l'objectiu de la nova presidenta de dinamitzar el paper del Consell Escolar com òrgan consultiu, fomentant la seua autonomia, promovent iniciatives pròpies i dinamitzant el seu funcionament intern.

Aquest ple ha sigut fruit d'una intensa preparació prèvia. Per una banda, s'ha treballat amb diferents propostes i especialment, amb un text acordat per unanimitat en les Corts Valencianes que proposaven un pla de xoc contra el fracàs escolar i que fou el motiu d'una taula redona. Per altra, s'han realitzat reunions de treball amb totes els col·lectius representants per a posar en marxa noves comissions, preparar la documentació i establir les dinàmiques de treball.