COMISSIONS DE TREBALL DEL CECV

Consell Escolar

Una vegada constituït el ple del CECV i d'acord allò establert a l’Ordre 46/2021, article 36, del reglament del Consell Escolar, cal iniciar el procés de constitució de les diferents comissions de treball del Consell Escolar. Per això, preguem que emplene el següent formulari indicant la seua preferència per a pertanyer a les referides comissions.

Gràcies per la seua col·laboració.

 

 

COMISSIONS DE TREBALL

  • Els recordem que soles poden formar part de les comissions de treball els titulars. En cas de no poder assistir , es recurreix al suplent. / Les recordamos que solo pueden formar parte de la comisiones de trabajo los titulares. En caso de no poder asistir se recurre al suplente.
  • Indique, per ordre de preferència, en quines comissions estaria interessat o interessada en formar part / Indique, por orden de preferencia, las comisiones en las que estaría interesado o interesada en formar parte.

Per poder comprovar la formació actual dels comissions, us deixem un enllaç a la pàgina de la Conselleria on estan publicades.