COMISSIONS DE TREBALL DEL CECV

Consell Escolar

Per a poder formar part de les comissions de treball del CECV, has d'emplenar el següent formulari. Així, és tindrà constància per escrit dels teus interessos. Gràcies per la teua col·laboració.

COMISSIONS DE TREBALL

  • Els recordem que soles poden formar part de les comissions de treball els titulars. En cas de no poder assistir , es recurreix al suplent. / Les recordamos que solo pueden formar parte de la comisiones de trabajo los titulares. En caso de no poder asistir se recurre al suplente.
  • Indiqueu en aquest apartat en quina o quines Comissions estaríeu interessats en formar part. / Indiquen en este apartado en cual o cuales Comisiones estaría interesado en formar parte. *- Els grups de treball o ponències no tenen límit de membres / Los grupos de trabajo no tienen límite de miembros

Per poder comprovar la formació actual dels comissions, us deixem un enllaç a la pàgina de la Conselleria on estan publicades.