Nous telèfons d’atenció al públic

A causa de les circumstàncies actuals, COVID19, no és possible l’atenció al públic en secretaria a partir del dilluns 9 de novembre. Poden realitzar els tràmits i consultes a través de les següents adreces de correu electrònic:

Per a dubtes d’administració:

Per a dubtes d’administració administracio (arrova ceedcv.es)
Batxillerat info_batxillerat (arrova ceedcv.es)
GES1-GES2 – EDUBASE info_ges_edubase (arrova ceedcv.es)
Idiomes/JQCV info_idiomes (arrova ceedcv.es)
Altre tipus d’ensenyaments info_altresensenyaments (arrova ceedcv.es)
Sol.licitud de certificats/títols: info_certificats_titols (arrova ceedcv.es)

Per a gestió de l’Aula virtual, assignatures/mòduls, dirigir-se al professorat de la matèria.

Estem millorant les nostres comunicacions. Els telèfons actuals per a contactar són el següents:

 • Edifici Misericòrdia: 96 120 69 92
 • Edifici Berenguer: 96 120 69 94

Gràcies i disculpen les molèsties.

Cicles Formatius

Ciclos Formativos

Preparació de la prova d’accés a CFGM dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny

En què consisteix?

És un curs emmarcat com un programa B dins de la Llei 1/95 i el Decret 220/1999. Per tant, pretén facilitar la participació i l’obtenció de titulacions que possibiliten l’accés al món del treball i als diferents nivells educatius. En concret, prepara la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i està organitzat d’acord amb l’estructura d’aquesta prova.
Tot això en la modalitat d’educació a distància i amb una metodologia i organització adaptades a les característiques de l’aprenentatge de les persones adultes.
Aquest consta de les següents parts i matèries:
I. Part lingüística

 • Anglés o Francés
 • Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)

II. Part social

 • Ciències Socials: Geografia i Història

III. Part científic-matemàtic-tècnica

 • Ciències Naturals
 • Matemàtiques
 • Tractament de la Informació i Competència Digital (no s’avalua en la prova)

IV. Part artística o específica

 • Disseny

La superació d’aquesta part artística o específica és un requisit d’accés per a tot l’alumnat que accedisca al grau mitjà dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

Qui pot accedir?

Pot matricular-se qualsevol persona que complisca les següents condicions:

 • Tindre com a mínim de 17 anys complits l’any de realització de la prova.
 • No complir els requisits acadèmics ( http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimenespecial/ grado-medio d’accés directe al cicle formatiu de grau mitjà.
 • Així mateix pot matricular-se en IV. Part artística o específica l’alumnat que complisca els requisits acadèmics d’accés

Llistat DEFINITIU d’admesos a cicles formatius.

 

Llistats d’admesos DEFINITIU:

Llistats d’admesos PROVISIONAL: