Admissió i matrícula CFGM dels estudis professionals d’Arts Plàstiques i Disseny

1. Documentació i matrícula

REQUISITS PER A LA MATRÍCULA

Pot matricular-se qualsevol persona que complisca les condicions següents:

 • Tindre com a mínim de 17 anys complits l'any de realització de la prova.
 • No complir els requisits acadèmics d'accés directe al cicle formatiu de grau mitjà.
 • Així mateix pot matricular-se en la IV. Part artística o específica l'alumnat que complisca els requisits acadèmics d'accés.

 

Matrícula telemàtica oberta del 13 al 16 de juliol 2021. Després d'estes dates, el formulari es tornarà a obrir si queden places disponibles. Consulta l'apartat 2 o el web.
 • Escaneja i prepara la següent documentació:
  1. DNI o NIE en vigor. Per a l'alumnat estranger, consultar els requisits d'admissió i matrícula.
  2. Foto tamany carnet (en format jpg)
  3. Document emplenat i signat cessió de dades, imatge i compromís Covid.
 • Emplena el formulari (disponible en les dates de matrícula). Adjunta la documentació i envia el formulari de sol·licitud.

El formulari és una plataforma que s'obrirà en les dates de matrícula, on has d'introduir les teues dades i pujar els teus arxius de la documentació requerida. Quan cliques"enviar" aquesta plataforma envia tota la documentació a la secretaria del centre. L'enllaç al formulari estarà just en la paraula "formulari" i la voràs escrita en color blau quan l'enllaç estiga actiu, és a dir, quan s'òbriga la matrícula.

Quan la secretaria del centre formalitze la teua matrícula, rebràs un correu electrònic amb el resguard de matrícula. Sols en eixe moment es considerarà que estàs matriculat/ matriculada.

ATENCIÓ: No s'atendrà les sol·licituds que no continguen tota la documentació requerida. L'admissió es realitzarà per estricte ordre de recepció dels formularis de sol·licitud, i sempre que hi queden places disponibles.

2. Places disponibles
3. Informació de les matèries