CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CEEDCV)

El teu centre d'estudis a distància de Castelló, València i Alacant

Matrícula tancada en tots els ensenyaments

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Aquest curs, el CEEDCV no és centre examinador. Consulteu els centres on podeu fer les proves ací.

Més informació: Resolució de 23 de desembre de 2020. DOCV núm. 8993 de l’11 de gener de 2021 (http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_58.pdf)