Tràmits

TOTS ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS ES REALITZEN DES DE LA SECRETARIA DEL CENTRE (C/ Casa de la Misericòrdia, 34)

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a realitzar qualsevol consulta o tràmit administratiu haurà d'enviar-se per l'/la interessat/da la còpia del DNI/NIE en vigor o mostrar-lo per a recollir el document.