Admissió i matrícula: curs de preparació de les proves d’accés a CF de grau superior

1. Instruccions

REQUISITS PER A LA MATRÍCULA

Pots matricular-te si compleixes les següents condicions :

  1. No disposar dels requisits acadèmics d'accés directe al cicle formatiu de grau superior.
  2. Tenir divuit anys d'edat o complir-los durant l'any escolar en què es realitza la prova d'accés.

ELECCIÓ DE LES MATÈRIES

el curs s'organitza en matèries de la part comuna (per a tots els cicles) i matèries de la part específica (segons l'opció: A, B o C).

Matèries de la part comuna:

  • Anglés
  • Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)
  • Matemàtiques
  • Tractament de la Informació i Competència Digital

Matèries de la part específica. Els alumnes hauran de triar una de les tres opcions possibles en funció del cicle formatiu que pretenguen cursar:

  • Opció A. Humanitats i Ciències Socials
  • Opció B. Tecnologia
  • Opció C. Ciències

Matèries de l'opció A: Història del Món Contemporani, Economia de l'Empresa, Geografia.

Opció B: Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial, Física i Química.

Opció C: Física, Biologia i Ciències de la Terra i Medi Ambient, Química.

En cada opció s'ofereixen tres matèries. L'alumnat ha de triar i cursar-ne solament dos: en el procés de formalització de la matrícula s'indicarà quina no es desitja cursar.

 

2. Documentació i matrícula
3. Places disponibles