Proves d'accés a la Universitat - PAU 2024 (selectivitat)

Convocatòria ordinària de juny de 2024. Matricula't a les proves del 20 al 27 de maig en línia.

Descarrega la Informació General Proves d’Accés a la Universitat (PAU) del Curs 2023-2024.

Pots consultar la informació publicada fins al moment en la següent pàgina web: http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau.

1. Calendari 2024 i requisits per a la matrícula

Calendari de Matrícula Ordinària - juny 2024

  • Matrícula de les proves: del 20 al 27 de maig fins a les 14 hores.
  • Data dels exàmens: 4, 5 i 6 de juny (en cas de solapament d’exàmens en horari, podria haver algun examen el divendres dia 7 de juny).
  • Lliurament dels resultats: 14 de juny, a partir de les 13 hores.
  • Termini per a sol·licitar revisions: 17, 18 i 19 de juny (fins les 14 h del dia 19).

Cal complir una d'aquestes dues condicions:

  1. Haver superat els estudis de Batxiller i estar en possessió del títol de Batxiller o haver fet el depòsit del títol.
  2. Haver superat els estudis de Cicles Formatius de Grau Superior i estar en possessió del títol de Tècnic Superior corresponent o haver fet el depòsit del títol.
2. Documents necessaris per a la matrícula
3. Altres informacions molt importants