Proves d'accés a la Universitat - PAU 2023 (selectivitat)

Convocatòria extraordinària de juliol de 2023. Matricula't a les proves del 19 al 26 de juny.

Descarrega la Informació General Proves d’Accés a la Universitat (PAU) del Curs 2022-2023.

Pots consultar la informació publicada fins al moment en la següent pàgina web: http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau.

1. Calendari 2023 i requisits per a la matrícula

Calendari de Matrícula Extraordinària - juliol 2023

  • Matrícula de les proves: del 19 al 26 de juny fins a les 12 hores.
  • Data dels exàmens: 4, 5 i 6  de juliol.
  • Lliurament dels resultats: 11 de luliol, a partir de les 17 hores.
  • Termini de presentació de reclamacions: 12, 13 i 14 de juliol (fins les 14 h del dia 14).

Cal complir una d'aquestes dues condicions:

  1. Haver superat els estudis de Batxiller i estar en possessió del títol de Batxiller o haver fet el depòsit del títol.
  2. Haver superat els estudis de Cicles Formatius de Grau Superior i estar en possessió del títol de Tècnic Superior corresponent o haver fet el depòsit del títol.
2. Documents necessaris per a la matrícula
3. Altres informacions molt importants