VALENCIÀ – PREPARACIÓ PROVES DE LA JUNTA QUALIFICADORA

En la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. En concret, sobre les noves proves (A2, B1, B2, C1, C2). I en la Conselleria d’Educació, que a més ofereix material per a a aprendre valencià.