Aneu a la barra d'eines

Admissió i matrícula d’Accés a CFGS d’Ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny

1. Instruccions

REQUISITS PER A LA MATRÍCULA

Pot matricular-se qualsevol persona que complisca les condicions següents:

  1. Tindre 19 anys complits l'any de realització de la prova o tindre 18 anys i estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell a què es desitja accedir.
  2. No complir els requisits acadèmics d'accés directe al cicle formatiu de grau superior.
  3. Així mateix pot matricular-se en la Part específica l'alumnat que complisca els requisits acadèmics d'accés.

ELECCIÓ DE LES MATÈRIES

Matèries  de la part general:

  • Anglés o Francés
  • Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)
  • Història d'Espanya
  • Història de la Filosofia
  • Tractament de la Informació i Competència Digital (no s’avalua en la prova)

Matèries de la part artística o específica:

  • Història de l'Art
  • Disseny

La superació d’aquesta part artística o específica és un requisit d’accés per a tot l’alumnat que accedisca al grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

2. Documentació i matrícula
3. Places disponibles

Si necessites més informació abans de matricular-te, pots enviar un correu electrònic a orientaciofpa@ceedcv.es