Dins d'aquest apartat es troben totes les actuacions que tenen com a finalitat la innovació  curricular, metodològica, didàctica i organitzativa del centre.

El CEEDCV com a centre de referència en l'educació a distància a la Comunitat Valenciana no pot mantindre's alié als últims avanços en innovació educativa i així en aquest apartat s'exposen les principals accions dutes a terme en Innovació.