Accés a Aula Virtual

Pots accedir a l'Aula Virtual mitjançant l'enllaç https://aules.edu.gva.es/ed/login/index.php.

Si ets alumne o alumna del CEEDCV, el nom d'usuari per a accedir a la plataforma d'ensenyament coincideix amb el NIA i la contrasenya inicial són les tres primeres lletres del cognom en minúscula seguides de la data de naixement, en format DDMMAA. Per exemple, una alumna nascuda el 18 d'octubre de 2003 de nom Laura Pérez Sanchis tindrà com a contrasenya per181003.

Recorda que pots trobar el teu NIA en el resguard de matrícula. Si tingueres algun problema d'accés, pots comunicar-lo mitjançant el formulari d'incidències.