Aneu a la barra d'eines

Bústia de l’alumnat

L’objectiu d’aquesta bústia és fer arribar a l’equip directiu queixes o suggeriments respecte del funcionament del CEEDCV que, o bé per les seues característiques no poden ser tractades segons el protocol habitual Professor/a -Tutor/a -Direcció d’estudis, o bé es considera que no s’han resolt adequadament seguint el protocol.

L’adreça de correu on es poden remetre aquestes queixes/suggeriments és: bustia.alumnat@ceedcv.es i cal fer constar les següents dades:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE
 • Adreça de correu i telèfon de contacte
 • Ensenyament que s’està cursant
 • Grup i nom del tutor/a
 • Motiu
  • Suggeriment
  • Queixa
 • Assignatura/mòdul
 • Nom i cognoms de les persones amb qui s’ha contactat prèviament
 • Exposició o motiu de la queixa o suggeriment

S’intentarà donar resposta, dins del període lectiu, de dilluns a divendres, en un màxim de 48h, sempre que estiguen ben emplenades totes les dades i s’haja complit el protocol de requeriment esmentat anteriorment.