Convocades les proves d'accés a Ensenyances Artístiques Superiors per al curs 2023/2024

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat hui la convocatòria de les proves d'accés a les Ensenyances Artístiques Superiors, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La prova específica va adreçada a les persones que no tenen els requisits acadèmics d'accés directe a aquestes ensenyances. La prova és comuna per a totes les ensenyances artístiques superiors i es desenrotllarà d'acord amb el calendari establit en l’Annex III de la convocatòria.

Per a realitzar la inscripció s'haurà de fer un registre en línia i un enviament de documentació. Les sol·licituds d'inscripció per a la realització de les proves d’accés es tramitaran telemàticament del 2 al 24 de maig de 2023.