FRANCÉS A DISTÀNCIA

Tens més informació en la pàgina web de la Conselleria d’Educació: Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que inclou també les Escoles Oficials d'Idiomes.