Proves homologades d’idiomes A2 (2024) RECOLLIDA DE CERTIFICATS

Convocades les proves homologades per a l’obtenció del certificat de nivell A2 dels idiomes alemany, anglés, francés i italià per al curs 2023/2024.

Requisits de participació

 • Ser major de 16 anys o complir-los durant l’any de la prova.
 • Estar matriculat en algun d’aquests ensenyaments: 
  • Batxillerat 
  • Formació Professional 
  • Graduat en Educació Secundària 
  • Anglés A2 
  • Francés A2 
  • Alemany A2  
  • Italià A2 

Calendari de les proves

 • Prova homologada d’italià: 6 de maig de 2024, a les 11.00 hores.
 • Prova homologada d’alemany: 7 de maig de 2024, a les 11.00 hores.
 • Prova homologada d’anglés: 8 de maig de 2024, a les 11.00 hores.
 • Prova homologada de francés: 9 de maig de 2024, a les 11.00 hores.

Sol·licitud de participació

Del 22 al 28 d’abril de 2024, mitjançant el formulari de participació que trobaràs en l’aula virtual de tutoria o de l’idioma A2 en què estigues matriculat/ matriculada.

Més informació

Tota la informació en Proves homologades – Política Lingüística – Generalitat Valenciana (gva.es)

Llistat Sol·licituds Provisionals

Comprova si estàs admés o admesa

Presentació d’al·legacions: 30 d’abril – 2 de maig

Llistat Sol·licituds Definitives

Llista d’admesos
Llista de no admesos

Qualificacions provisionals

Llistat de qualificacions provisionals

Reclamacions fins al dia 24 de maig al correu jm.donosoarevalo@edu.gva.es

Llistat d'APTES provisionals

ALEMANY

FEAS R***, N***

ITALIÀ

IGEA T***, L***

ANGLÉS

ALEGRE A***, I***
ALFONSO R***, C***
CABRERA A***, F***
DE FE R***, R***
ESCAMILLA A***, N***
FERNÁNDEZ M***, C***
GARCÍA E***, I***
GIL M***, V***
MICO R***, V***

FRANCÉS


ESCUDERO T***, Y***

Qualificacions Definitives

Llistat de qualificacions definitives

Recollida de Certificats

Recollida de certificats de nivell A2 per a les persones que han obtingut la qualificació d’apte en les proves d’idiomes.

L’entrega es realitzarà en secretaria de 9:00 a 13:30 hores a partir del dijous 30 de maig de 2024. (Imprescindible presentar el DNI)