Aneu a la barra d'eines

Admissió i matrícula: curs de preparació de la prova d’accés als CF de grau mitjà

1. Documentació i matrícula

REQUISITS PER A LA MATRÍCULA

Pots matricular-te si compleixes les següents condicions :

  1. No disposar dels requisits acadèmics d'accés directe al cicle formatiu de grau mitjà.
  2. Es podrà matricular en aquest programa experimental qualsevol persona resident en la Comunitat Valenciana que tinga, com a mínim, díhuit anys i que desitge presentar-se a les proves específiques del grau mitjà, tot i que per a fer la prova s'ha de tenir com a mínim 17 anys el 31 de desembre de l'any en curs).

Matrícula oberta A PARTIR DEL 4 D'OCTUBRE de 2021 fins esgotar les places vacants. Consulta l'apartat 2.

  • Escaneja i prepara la següent documentació:
    1. DNI o NIE en vigor. Per a l'alumnat estranger, consultar els requisits d'admissió i matrícula.
    2. Foto tamany carnet (en format jpg)
    3. Document emplenat i signat cessió de dades, imatge i compromís Covid.

El formulari és una plataforma que s'obrirà en les dates de matrícula, on has d'introduir les teues dades i pujar els teus arxius de la documentació requerida. Quan cliques"enviar" aquesta plataforma envia tota la documentació a la secretaria del centre. L'enllaç al formulari estarà just en la paraula "formulari" i la voràs escrita en color blau quan l'enllaç estiga actiu, és a dir, quan s'òbriga la matrícula.

Quan la secretaria del centre formalitze la teua matrícula, rebràs un correu electrònic amb el resguard de matrícula. Sols en eixe moment es considerarà que estàs matriculat/ matriculada.

ATENCIÓ: No s'atendrà les sol·licituds que no continguen tota la documentació requerida. L'admissió es realitzarà per estricte ordre de recepció dels formularis de sol·licitud, i sempre que hi queden places disponibles.

2. Places disponibles
3. Informació de les matèries

Si necessites més informació abans de matricular-te, pots enviar un correu electrònic a orientaciofpa@ceedcv.es