Admissió i matrícula: Curs de preparació a la prova d’accés als Ensenyaments Artístics Superiors

1. Documentació i matrícula

Matrícula oberta A PARTIR DEL 20 D'OCTUBRE de 2021 fins esgotar places vacants (consulta l'apartat 3).

  • Escaneja i prepara la següent documentació:
Documentació necessària per a formalitzar la matrícula
  1. Original i còpia del DNI o NIE en vigor. Per a l'alumnat estranger, consultar els requisits d'admissió i matrícula.
  2. Dues fotografies mida carnet.
  3. Imprés emplenat de declaració jurada del perfil acadèmic
  4. Document emplenat i signat de cessió de dades, imatge i compromís COVID.

El formulari és una plataforma que s'obrirà en les dates de matrícula, on has d'introduir les teues dades i pujar els teus arxius de la documentació requerida. Quan cliques"enviar" aquesta plataforma envia tota la documentació a la secretaria del centre. L'enllaç al formulari estarà just en la paraula "formulari" i la voràs escrita en color blau quan l'enllaç estiga actiu, és a dir, quan s'òbriga la matrícula.

Quan la secretaria del centre formalitze la teua matrícula, rebràs un correu electrònic amb el resguard de matrícula. Sols en eixe moment es considerarà que estàs matriculat/ matriculada.

ATENCIÓ: No s'atendrà les sol·licituds que no continguen tota la documentació requerida. L'admissió es realitzarà per estricte ordre de recepció dels formularis de sol·licitud, i sempre que hi queden places disponibles.

2. Procés d'admissió
3. Places disponibles

Si necessites més informació abans de matricular-te, pots enviar un correu electrònic a orientaciofpa@ceedcv.es