Admissió i matrícula: Curs de preparació a la prova d’accés als Ensenyaments Artístics Superiors

1. Calendari de matrícula

CALENDARI 20-21

PERÍODE ÚNIC

Matrícula Des del 7 de gener de 2021 (fins cobrir-se les places)
2. Procés d'admissió
3. Instruccions
4. Documentació