Admissió i matrícula: Curs de preparació a la prova d’accés als Ensenyaments Artístics Superiors

1. Calendari de matrícula

CALENDARI 20-21

PERÍODE ÚNIC

Matrícula Del 28 de Setembre al 2 d'Octubre
2. Procés d'admissió
3. Instruccions
4. Documentació