TÍTOLS I CERTIFICATS

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a realitzar qualsevol consulta o tràmit administratiu haurà d'enviar-se per part de la persona interessada la còpia del DNI/NIE en vigor o mostrar-lo per a recollir el document.

Tots els tràmits administratius es realitzen des de la Secretaria del centre.
EDIFICI MISERICÒRDIA
C/ Casa de la Misericòrdia, 34 - 46014 València
Tel. 96 120 69 90 extensió 2

El Centre Específic d'Educació a Distància és l'únic centre públic i gratuït de la Comunitat Valenciana amb una oferta completa d'estudis a distància per a adults.

46025799@edu.gva.es

C/ Casa de la Misericòrdia, 34 46014 València 
Tel. 96 120 69 90 extensió 2