Borsa de treball CEEDCV

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es borsa-1024x598.png

La Borsa de Treball del Centre d’Educació a distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), és una borsa en la qual s’ofereixen llocs de treball a nivell estatal i està dirigida exclusivament a titulats/titulades de Formació Professional. Es tracta d’ofertes exclusives del CEEDCV i altres ofertes d’àmbit estatal.

En aquesta secció trobaràs tota la informació per donar-te d’alta com alumne/a, per rebre informació de les ofertes disponibles o com a empresa, per poder publicar ofertes.

INSCRIPCIÓ DE L’ALUMNAT

La inscripció en la borsa de treball és només per a l’alumnat que s’haja titulat (amb les FCT incloses).

Quins passos has de fer per a inscriure’t?

  1. Accedeix al web de www.empleafp.com
  2. Crea un compte com a titulat. Selecciona CEEDCV com a centre d’estudis, i el teu títol serà confirmat des del centre posteriorment.
  3. Ompli adequadament: puja una foto adequada i emplena les dades personals, formació acadèmica, experiència professional (incloure les FCT) i idiomes.
  4. Apartat “Configuració”: marca la casella per a rebre notificacions per correu i les províncies de siguen del teu interés.
  5. Per a buscar ofertes: des de l’apartat “Totes les ofertes” podràs veure només les ofertes de la teua família professional i inscriure’t en elles.

Fes clic en l’oferta del teu interés i davall a la dreta veuràs el botó “Inscriure’s en l’oferta”. Segueix  les instruccions que sol·licita cada ocupador.

RECORDA: Has de tindre preparat el teu CURRíCULUM VITAE actualitzat i en format PDF, per si el sol·licita l’empresa ocupadora.

Nosaltres validarem el teu títol i si hi ha alguna oferta de treball, l’empresa es posarà en contacte amb tu.

INSCRIPCIÓ D’EMPRESES

Si la seua empresa està buscant un tècnic/a amb un perfil professional en alguna de les nostres titulacions , ha de sol·licitar accés a la nostra Borsa de Treball. En el nostre centre preparem tècnics/tècniques en 4 Famílies professionals, Administració, Comerç i Màrqueting, Informàtica i Comunicacions i Hoteleria i Turisme. Tots ells amb competències i habilitats socials i actitudinals, i una gran majoria amb experiència professional en el seu sector específic en països de la Unió Europea.

Com fer una oferta d’ocupació

Òmpliga el següent qüestionari si la seua empresa està interessada en alumnes de la borsa del treball del centre..

Accès al formulari

Consentiment*

Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 i a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el CEEDCV  amb C.I.F S4600040B us informa que les dades d’empresa, així com les dades de contacte facilitades, seran tractades per l’entitat amb la finalitat de publicar la vostra oferta d’ocupació a la plataforma web empleaFP www.empleafp.com. Atenent la seua sol·licitud, aquestes dades personals seran publicades a la plataforma d’ocupació esmentada per tal que tercers professionals puguen tenir coneixement de la seua oferta, contacten amb la seua entitat si ho desitgen o els facen arribar el seu CV o qualsevol altra informació relacionada amb aquesta. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i altres drets recollits a la normativa esmentada, remetent una sol·licitud per escrit a l’adreça CEEDCV C/ de la Casa de la Misericòrdia, 34, 46014 València o a través de l’adreça de correu electrònic 46025799+bolsa@edu.gva.es , adjuntant fotocòpia del seu DNI o document equivalent. Podeu sol·licitar informació addicional sobre la manera com tractem les vostres dades adreçant-vos al correu electrònic 46025799+bolsa@edu.gva.es anteriorment indicat. 
Les dades personals contingudes en aquest imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, podent dirigir-se'n a qualsevol òrgan per a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que es disposa en Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018.