SAI


La Conselleria d’Educació i la DGTIC proporcionen a la comunitat educativa un servei per a la resolució d’incidències o peticions relacionades amb les TIC sota la denominació SAI: Suport i Assistència Informàtica.

Què és el SAI?

La Conselleria d’Educació i la DGTIC proporcionen a la comunitat educativa un servei per a la resolució d’incidències o peticions relacionades amb les TIC sota la denominació SAI: Suport i Assistència Informàtica.

L’equip humà del SAI està accessible a través del portal de comunicació d’incidències i gestió d’inventari: https://gvasai.edu.gva.es/. En aquest portal queden registrats tots els passos i persones que intervenen en la resolució d’una incidència o petició, podem conéixer l’estat de la resolució a cada moment i a més, des de l’Administració, es poden obtindre paràmetres per a mesurar la qualitat del servei.

Les credencials d’accés per a entrar en l’aplicació Gestió d’Incidències són les mateixes  que les d’ITACA.

Sempre que siga possible, és molt recomanable tramitar la incidència a través del portal gvaSAI, ja que així ens evitarem intermediaris i agilitarem els temps de resolució.  No obstant això, és possible obrir una incidència a través del telèfon d’incidències 961207685 de 8.00 h a 17.00 h

Qualsevol docent en actiu de la Conselleria d’Educació pot accedir a aquest portal per a sol·licitar la resolució d’un problema d’abast personal.

D’altra banda, la persona coordinadora TIC del centre podrà veure no sols els seus tiquets personals, sinó que també li apareixeran com a visibles els tiquets de centre, és a dir, aquells derivats del maquinari i les comunicacions del centre.