Què és el SAI?

La Conselleria d’Educació i la DGTIC proporcionen a la comunitat educativa un servei per a la resolució de totes les incidències TIC sota la denominació SAI: Suport i Assistència Informàtica. El SAI gestiona des dels problemes senzills (el més freqüent és l’oblit de la contrasenya de correu), fins als més complexos (com la instal·lació i configuració d’un servidor de centre). Pensant en la quantitat d’elements TIC susceptibles de funcionar erròniament en els nostres centres, no és gens difícil imaginar la immensa quantitat i varietat de problemes que gestiona l’equip del  SAI diàriament, com ara problemes d’equipament, de comunicacions, de programari o de plataformes com OVICE, OVIDOC, Itaca, Aules o PortalEdu. De vegades aquests problemes han de ser comunicats als responsables dels diferents serveis, projectes o unitats (com ara dels equips de LliureX o d’Itaca) o a les companyies que ens proporcionen serveis de comunicacions. Per això, encara que la denominació d’aquest servei de suport per als centres siga SAI, és convenient pensar que darrere del mateix està tota la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb la participació de funcionaris, assessors tècnics docents i diverses empreses (contractades seguint la Llei de Contractació del Sector Públic). Tot aquest equip humà està accessible a través d’un únic telèfon 961207685 i a través de gvaSAI que és  el portal de comunicació d’incidències i gestió d’inventari (basada en el programari GLPI) accessible a través d’aquest enllaç  https://gvasai.edu.gva.es . En aquest portal queden registrats tots els passos i persones que intervenen en atendre’ns, podem conéixer l’estat de la resolució a cada moment, i a més des de l’Administració es poden obtindre paràmetres per a mesurar la qualitat del servei. Així, a pesar que és possible comunicar un problema telefònicament, la persona que atén el telèfon es limitarà a registrar la trucada i a comunicar-la als responsables capaços de resoldre-la, i haurem d’accedir igualment al portal de gvaSAI per a comprovar el seu estat. Per això, sempre que siga possible, és molt recomanable tramitar la incidència a través del portal  gvaSAI, ja que així ens evitarem intermediaris i agilitzarem els temps de resolució .

xn--csino-xqa.city

Les credencials d’accés per entrar en l’aplicació Gestió d’Incidències són les mateixes que les d’ITACA.

Qualsevol docent en actiu de la Conselleria d’Educació pot accedir al gvaSAI per a sol·licitar la resolució de problemes d’abast personal (per exemple, un error en el moment d’introduir les qualificacions acadèmiques de l’alumnat a Ítaca). Hem d’evitar, per tant, que la coordinació TIC es convertisca en un transmissor dels problemes del seu claustre; i mostrar a les i els companys la manera de comunicar al SAI aquest tipus d’incidències. Per tant, per a les incidències que puguen produir-se a escala particular amb cada docent hem de tindre present que:

  • Tot el personal docent pot crear incidències, accedint a gvaSAI amb les dades de connexió d’ÍTACA.
  • Tot el personal docent també poden contactar directament amb l’equip del SAI a través del telèfon Gad quote.

D’altra banda, la persona coordinadora TIC del centre podrà veure  no solament  els seus tiquets personals, sinó que també li apareixeran com a visibles els tiquets de centre, és a dir, aquells derivats del maquinari i les comunicacions del centre.

Segueix i Comparteix els Nostres Espais de Comunicació

twitter GVAit3du Visita la web GVAit3du Telegram GVAit3du