Llistats PROVISIONALS d’admisió FP Bàsica

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats provisionals d’alumnat admés per l’FP Bàsica.

El termini de de reclamacions és del 5 al 7 de juliol, a través de la web de telematrícula.

Llistats PROVISIONALS alumnat ADMÉS FP Bàsica

FPB-PROVISIONAL-ADMESES

Llistats PROVISIONALS d’alumnat NO ADMÉS en primera opció

FPB-PROVISIONAL-NO-ADMESES

Nota: Els documents tenen diverses pàgines. Podeu passar la pàgina amb els botons de la barra superior:

Vacants ESO i batxillerat curs 2022-2023

Seguint el calendari d’admissió, compartim les vacants d’ESO i Batxillerat per al curs 2022-2023.

Vacants ESO

vacantes-eso-1

Vacants Batxillerat

vacantes-bach

Normativa

Més informació

Proves lliures 2022

Us informem que es duran a terme al centre les proves lliures per l’obtenció del títol de grau superior de Gestió Comercial i Màrqueting.
Només es podran presentar les persones que es troben en les següents situacions:

  1. Els qui van concórrer a la realització d’aquestes proves en convocatòries anteriors i encara tinguen pendents de superar un o més mòduls professionals.
  2. Els qui van cursar aquest cicle formatiu i encara tinguen pendents de superar un o més mòduls professionals.

El calendari d’inscripció i de realització de les proves es pot consultar en el següent document:

Més informació sobre la convocatòria a la web de la Conselleria.

Normativa

  • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.

Publicació llistats definitius Proves LLiures

D’acord amb el calendari, hem publicat al tauler d’anuncis del centre el llistat definitiu de persones admeses i no admeses a les proves lliures.

Normativa

  • RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional. (DOGV núm. 9033 de 03.03.2021)
  • Correcció d’errades de la Resolució de 21 de febrer de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional. (DOGV núm. 9038 de 10.03.2021)

Calendari d’admissió ESO i Batxillerat curs 2021-2022

Ja estan publicats els calendaris d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022.

La direcció general de Centres Docents publicarà una resolució per la qual es dicten les instruccions necessàries respecte al procediment d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària Secundària Obligatòria i Batxillerat. En quant isquen les instruccions, les publicaren a la nostra web.

Horaris i torns

Consulta els horaris i torns de les diferents titulacions que s’imparteixen al centre al següent enllaç:

Normativa

Més informació