Calendari i procediment d’admissió i matriculació de l’alumnat per a cursar els ensenyaments esportius de grau mitjà i superior de règim especial (EERE) 2024-2025

D’acord amb la RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es determinen el calendari i el procediment d’admissió i matriculació de l’alumnat per a cursar els ensenyaments esportius de grau mitjà i superior de règim especial en els centres públics i centres de formació esportiva pertanyents a les federacions amb conveni amb l’Administració de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2024-2025, es publica la següent informació:

Calendari d’admissió

El calendari d’admissió per al curs 2024-2025 és el següent:

CALENDARI-ADMISSIO-I-MATRICULA-ENSENYAMENTS-ESPORTIUS

Documentació a aportar

En el procés de matriculació s’ha d’incloure la documentació següent:

  • Sol·licitud d’admissió corresponent a cada curs:
  • Documentació identificativa de l’alumnat.
  • Fotocòpia compulsada del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o certificat de superació de la prova substitutiva per l’admissió als cicles de grau mitjà.
  • Fotocòpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics, o certificat de superació de la prova substitutiva per l’admissió als cicles de grau superior.
  • Certificat acreditatiu de discapacitat, si se sol·licita per esta via de reserva.
  • Certificació acreditativa de la condició d’esportista d’alt nivell, esportista d’alt rendiment o esportista d’elit en la modalitat o especialitat corresponent.
  • Documentació acreditativa de la condició de règim d’acolliment residencial o familiar, si és procedent.
  • Justificant del pagament de taxes (model 046).

Normativa

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es determinen el calendari i el procediment d’admissió i matriculació de l’alumnat per a cursar els ensenyaments esportius de grau mitjà i superior de règim especial en els centres públics i centres de formació esportiva pertanyents a les federacions amb conveni amb l’Administració de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2024-2025.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 13 de maig de 2024, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es determinen el calendari i el procediment d’admissió i matriculació de l’alumnat per a cursar els ensenyaments esportius de grau mitjà i superior de règim especial en els centres públics i centres de formació esportiva pertanyents a les federacions amb conveni amb l’Administració de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2024-2025, publicat en el DOGV 9849, de 15 de maig de 2024.

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas