OPTATIVITAT 1r, 2n, 3r ESO

1r ESO2n ESO3r ESO
Tria UNA matèria optativa:
2a Llengua Estrangera: FRANCÉS
Taller d’Aprofundiment: Laboratori de Biologia i Geologia
Taller de Reforç: MATEMÀTIQUES
Tria UNA matèria optativa:
2a Llengua Estrangera: FRANCÉS
Taller d’Aprofundiment: MATEMÀTIQUES
Taller de Reforç: VALENCIÀ.
Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica
Tria UNA matèria optativa:
2a Llengua Estrangera: FRANCÉS
Taller d’Aprofundiment: CASTELLÀ
Taller de Reforç: ANGLÉS
Creativitat Musical
Cultura Clàssica
Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica
Tria UN Projecte Interdisciplinari:
PI de Llengua, Geografia i Història i TIC
PI de EF i Biologia (Educació per a la Salut)
PI de Curiositats econòmiques
Tria UN Projecte Interdisciplinari:
PI de Llengua, Geografia i Història i TIC
PI d’Educació Física i Economia (Primers passos d’un Eco-Influencer)
PI Investigació i Ciència
Tria UN Projecte Interdisciplinari
PI de EF i Valencià (Un món alternatiu)
PI de Llengua-Comunicació Audiovisual i TIC (Taller de premsa)
PI d’Economia (Taller de cinema econòmic)
PI d’Economia (Taller de creació d’una empresa)

OPTATIVITAT 4º ESO

Tria entre:
Matemàtiques A
Matemàtiques B
Tria UNA matèria optativa:
2a Llengua Estrangera: FRANCÉS
Taller d’Aprofundiment: BIOLOGIA (Cultura Científica).
Taller de Reforç: VALENCIÀ.
– Projecte Interdisciplinari: HISTÒRIA
Tria 3 MATÈRIES D’OPCIÓ (una de cada columna)
Tria UNATria UNATria UNA
FÍSICA I QUÍMICA
LLATÍ
DIGITALITZACIÓ
BIOLOGIA I GEOLOGIA
MÚSICA
ECONOMIA I EMPRENEDORIA
EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ PERSONAL I PROFESSIONAL
TECNOLOGIA

OPTATIVITAT 1r BATXILLERAT

Tria UNA OPTATIVA:
2a Llengua Estrangera: Francés.
Projecte Investigació (Castellà)
Programació, xarxes i sistemes informàtics.
– Geografia i Història valencianes
Biologia Humana

OPTATIVITAT 2n BATXILLERAT

En 2n, l’alumnat que opte per la modalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS ha de cursar obligatòriament Llatí I o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I, i altres dues matèries més de modalitat que ha de triar d’entre les següents: (una de cada columna):

Tria UNA:Tria UNA:Tria UNA:
– Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
– Llatí I
– Economia
Literatura Universal
– Història del Món Contemporani
– Grec

En 2n, l’alumnat que opte per la modalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIA ha de cursar obligatòriament Matemàtiques I, i altres dues matèries més de modalitat que ha de triar d’entre les següents (una de cada columna):

Tria UNA: Tria UNA:
– Biologia, Geologia i Ciències Ambientals
Dibuix Tècnic I
– Física-Química
– Tecnologia i Enginyeria I
Per a totes les modalitats: Tria UNA OPTATIVA
2a llengua estrangera: Francés
Projecte d’Investigació (Castellà)
Activitat Física per a la Salut i el Desenvolupament Personal

OPTATIVITAT 3r BATXILLERAT

En 3r, l’alumnat que opte per la modalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS ha de cursar obligatòriament Llatí II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, i altres dues matèries més de modalitat que ha de triar d’entre les següents: (una de cada columna):

Tria UNA: Tria UNA: Tria UNA:
– Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
– Llatí II
– Geografia
– Grec II
– Història de l’Art
– Empresa i Disseny de Models de Negoci

En 3r, l’alumnat que opte per la modalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIA ha de cursar obligatòriament, Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, i altres dues matèries més de modalitat que ha de triar d’entre les següents: (una de cada columna):

Tria UNA: Tria UNA: Tria UNA:
– Matemàtiques II
– Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
– Biologia
– Física
– Geologia i Ciències Ambientals
– Química
– Dibuix Tècnic II