Pla Lingüístic (PEPLI)

PROGRAMA PLURILINGÜE

L’IES núm.1 de Cheste forma part de la Xarxa de Centres Plurilingües de la Conselleria d’Educació. Des del curs 2009-2010 el centre està desenvolupant un Programa Plurilingüe el principal objectiu del qual és potenciar els coneixements dels alumnes i intensificar l’ús del valencià, castellà, francès i anglès a les nostres aules. 

A partir del curs 2021-2022 el Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) adapta la Llei 4/2018 a la realitat del centre i incorpora, a més, una via experimental en francès, en la qual l’alumnat que s’aculla a ella cursarà l’específica de francès i donarà l’assignatura de Valors Ètics en francès en diferents cursos.

Pots consultar el Pla Lingüístic del centre punxant ací