Eleccions Consell Escolar 2023

Accés a la pàgina de Conselleria

Composició del Consell Escolar

Calendari d’actuacions: 

17/10/2023 Comunicació inici procés (Clic ací per a veure)

19/10/2023 Sorteig de membres de la junta electoral (Clic ací per a veure el resultat)

24/10/2023 Constitució de la junta electoral (Clic ací per a veure l’acta)

25/10/2024 Publicació de censos en els taulons de l’institut (Clic ací per a veure el cens del sector famílies)

25/10/2023 a 08/11/2023 Presentació de candidatures en la secretaria del centre, presencial o per mail (Clic ací per a descarregar l’imprés des de la web de Conselleria)

09/11/2023 Publicació de la llista provisional de candidats (Clic ací per a veure)

09/11/2023 i 10/11/2023 Reclamacions a la llista provisional de candidats en la secretaria del centre, presencial o per mail

13/11/2023 i 14/11/2023 Resolució de reclamacions a la llista provisional de candidats

14/11/2023 Publicació de la llista definitiva de candidats (Clic ací per a veure)

15/11/2023 a 21/11/2023 Campanya electoral

15/11/2023 Sorteig dels titulars i suplents de les meses electorals dels sectors família i alumnat (Clic ací per a veure el resultat)

16/11/2023 Inici del vot no presencial (Clic ací per a veure procediment) (Clic ací per a descarregar papereta sector famílies) (Clic ací per a descarregar papereta sector professorat) (Clic ací per a descarregar papereta sector personal d’administració i serveis)

23/11/2023 Constitució de les meses electorals / Votacions a consell escolar/ Escrutini dels vots / Publicació del resultat electoral (Clic ací per a veure)

L’elecció dels representants del sector famílies es realitzarà en el següent horari: des de les 15.00 fins a les 19.00 hores en els baixos del bloc 8 (secretaria del centre). L’elecció dels representants del sector alumnat es realitzarà en horari de classes organitzat per la direcció d’estudis enfront del bloc 8 (secretaria del centre). L’elecció dels representants del sector professorat i del sector PAS es realitzarà a les 9.00 a l’aula 8.1.4.

24/11/2023 a 28/11/2023 Reclamacions contra les decisions de les meses electorals

30/11/2023 Resolució de les reclamacions contra les decisions de les meses electorals / Proclamació de les candidatures electes (Clic ací per a veure)

IES Nº1 de Cheste

Director

José Martínez Toral